Teambuilding

Ideálny priestor pre firemný teambuilding

Lanoland je ideálny priestor na jednodňový teambuilding pre Vašich zamestnancov. V prírode opadnú všetky zábrany, na tímových lanových prekážkach sa preverí schopnosť spolupracovať a opekačka dá priestor na nezáväzný rozhovor.

V okolí Lanolandu je možné umiestniť aj ďalšie doplnkové atrakcie a zážitkovou formou upevniť Váš pracovný team. Dokážeme zabezpečiť full tématický program podľa Vašich požiadaviek.

Váš teambuilding dokážeme obohatiť o catering, rôzne mobilné atrakcie, koníky, lukostreľbu alebo GPS hru. V prípade zlého počasia disponujeme stanmi a prístreškami.