Cenník


Základné vstupné

dospelý, 1 hodina lezenia

13€

Študentské vstupné

študent od 15 do 26 rokov, 1 hodina lezenia

10€

Detské vstupné

dieťa do 15 rokov, 1 hodina lezenia
Nutný sprievod rodiča, dospelej osoby ním poverenej alebo inštruktora! 

10€

Sprievod inštruktora

45 minút 

15€

Doplatok za prekročenie časového limitu

za každú začatú polhodinu navyše

5€

Celé lanové centrum

1 hodina, kapacita 20 ľudí

185€

Ceny sú vrátane DPH.